Strona g��wna Pole� nas znajomemu Dodaj stron� do Ulubionych  
english polski deutsch
   
WODA
POWIETRZE
ODPADY
OCHRONA GRUNTW
HAAS I WIBRACJE
ENERGIA
SYSTEMY ZARZDZANIA RODOWISKOWEGO
BIURA DORADCZE
EDUKACJA I INFORMACJA EKOLOGICZNA
WYDAWNICTWA I PORTALE BRANOWE
 


Polska Ekologia - O nas  


POLSKA EKOLOGIA zajmuje si wymian informacji w dziedzinie ochrony rodowiska.

KATALOG
Od 1997 roku wydajemy oglnopolski katalog, ktry zawiera kompleksowe informacje o firmach i instytucjach. Publikacja, wydawana pod honorowym patronatem Ministra rodowiska, adresowana jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorw, jednostek samorzdowych, podmiotw gospodarczych oraz instytucji, ktre prowadz dziaalno na rzecz jakoci rodowiska naturalnego w Polsce.

Najnowsze wydanie katalogu na rok 2015 mona zamawia telefonicznie pod numerem (061) 897 82 64, faxem pod numerem (061) 897 82 42, bd poczt elektroniczn pod adresem robert.debicki@polskaekologia.com.pl.

KONSULTING
POLSKA EKOLOGIA zajmuje si gwnie dziaalnoci konsultingow: organizuje spotkania handlowe i konferencje zwizane z ochron rodowiska w Polsce i za granic. Wsppracujemy z Ministerstwem Przemysu i Handlu Prowincji Quebec w Kanadzie. Dwukrotnie wsporganizowalimy pobyt polskich delegacji na targach ochrony rodowiska AMERICANA w Montrealu oraz GLOBE w Vancouver; organizowalimy rwnie spotkania handlowe dla firm kanadyjskich na terenie naszego kraju. Korzystajc z dotychczasowych dowiadcze oferujemy pomoc w transferze technologii polskich i zagranicznych.

USUGI
Zajmujemy si rwnie dziaalnoci usugow w zakresie:
- doradztwa zwizanego z gospodark odpadow
- przygotowania Informacji o Wytwarzanych Odpadach i Sposobach Gospodarowania nimi
- przygotowania Programw Gospodarki Odpadami
- przygotowania Programw Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi
- opracowania wnioskw o wydanie Pozwolenia na Wytwarzanie Odpadw
- obsugi opat rodowiskowych
- przygotowania i druku folderw, ulotek, opracowa naukowych, materiaw promocyjnych
- projektowania prezentacji multimedialnych
- produkcji filmw promocyjnych

©Polska Ekologia 2011
designed by DyalCom